Cabecera
 

Presentació

Us presentem els cursos que constituiran l’essència de la vint-i-unena edició de la UIMIR durant l’any 2017. De gener a novembre es desenvoluparan vuit temes, seleccionats d’entre molts altres pel Comitè Acadèmic. Sortosament la combinació de propostes sorgides tant de les entitats presents en aquest comitè (Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis) com de la societat civil menorquina (CEP, GOB…) fa que calgui estudiar en profunditat nombroses propostes i deixar-ne per a l’any següent algunes que ja no tenen cabuda material durant el 2017.

Les qüestions relacionades amb l’àmbit de la salut, en el concepte més genèric del terme, concentren tres cursos, relacionats amb els trastorns dels aprenentatges, la depressió i el sòl pelvià. El dos darrers són apostes innovadores, mai no tractades des de la UIMIR, i esperem que tinguin l’acollida que es mereixen...

llegiu-ne més

 
Xarxes Socials
Coordinació: Jesús Cardona Pons, arquitecte, Institut Menorquí d'Estudis

Introducció a la bioarquitectura

Coordinació: Jesús Cardona Pons, arquitecte, Institut Menorquí d'Estudis


Professorat:
Jesús Cardona Pons, arquitecte, Institut Menorquí d'Estudis

Ivet Compaño Padrós, arquitecta, coordinadora i professora del postgrau de bioarquitectura del Tecnocampus Mataró

Mireia Mas Terra, arquitecta, coordinadora i professora del postgrau de bioarquitectura del Tecnocampus Mataró

Albert Vila Bonfill, ambientòleg


Lloc: Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis. Camí des Castell, 28. Maó

Dates i horari: 28 i 29 d'abril i 5 i 6 de maig de 2017

Idioma: català i castellà


Objectius: Aportar coneixements, teòrics en les classes i pràctics amb la visita d’ exemples construïts, sobre els següents aspectes bàsics de la bioarquitectura:

1. L’estalvi d’energia en tot el cicle de vida dels edificis: tan l’energia utilitzada en els processos de construcció i deconstrucció dels edificis com l’energia necessària pel funcionament dels edificis. En aquest apartat es tractarà el bioclimatisme com a estratègia per aconseguir edificis confortables aprofitant les potencialitats de l’entorn (sistemes passius), reduint substancialment l’ús d’energia.

2. L’ús apropiat dels materials i tècniques constructives per crear un entorn confortable i saludable, alhora que es redueix al mínim la petjada ecològica minimitzant els residus, evitant els materials contaminants i escollint materials amb baixa energia embeguda.

3. El tractament adequat del cicle de l’aigua per reduir el seu consum mitjançant sistemes d’estalvi, reaprofitament d’aigües grises i captació d’aigües pluvials, així com la reintegració de l’aigua utilitzada en el medi mitjançant diferents solucions de filtres verds.

La finalitat del curs serà dotar als assistents de conceptes teòrics i casos pràctics per projectar, construir i transformar l’arquitectura perquè aquesta estigui en equilibri amb el seu entorn, centrant-nos bàsicament en el context de Menorca.


Contingut/Programa:

El curs s’estructura en 4 jornades repartides en 2 divendres tarda de 15.30 a 20.30 hores i 2 dissabtes matí de 9 a 14 hores. Sessions:

Sessió 01. Divendres tarda:
Conceptes bàsics de bioarquitectura. (1h). Jesús Cardona, Ivet Compañó i Mireia Mas
Conceptes de sostenibilitat, bioclimatisme, bioarquitectura, permacultura. Escenaris locals i globals.
Energia. (2h). Jesús Cardona, Ivet Compañó i Mireia Mas
Tècnica bioclimàtica. estratègies bàsiques. Edificis de consum nul. Energia i cicle de vida dels edificis i materials. Rehabilitació energètica. Radiacions naturals i artificials.
Aigua. (2h). Jesús Cardona, Ivet Compañó i Mireia Mas
Cicle de l’aigua i sostenibilitat. Permacultura. Sistemes de recollida i tractament natural de les aigües. Sistemes d’aprofitament d’aigua de pluja, reutilització d’aigües grises, fitodepuració, vàter sec.

Sessió 02. Dissabte matí:
Taller. (5h). Jesús Cardona, Ivet Compañó, Mireia Mas i Albert Vila
Visita teòrico-pràctica a obres fetes amb criteris de bioarquitectura, especialment enfocats a temes d’energia i aigua.

Sessió 03. Divendres tarda:
Materials i tècniques constructives. (5h). Jesús Cardona, Ivet Compañó i Mireia Mas
Arquitectura vernacla. Sistemes constructius tradicionals i bioconstrucció. Confort i salut a l’edificació. Cicle de vida dels materials. Contaminació ambiental i dels materials, residus i reutilització.

Sessió 02. Dissabte matí:
Taller. (4h). Jesús Cardona, Ivet Compañó, Mireia Mas i Albert Vila
Visita teòrico-pràctica a obres fetes amb criteris de bioarquitectura, adreçada a mostrar i explicar exemples d’aplicació dels materials. Exemples i pràctiques directes d’aplicació de materials: calç, marès, revestiments i aïllaments ecològics.
Conclusions i tancament del curs. (1h). Jesús Cardona, Ivet Compañó, Mireia Mas i Albert Vila


Descripció: El curs proposat aportarà coneixements, teòrics en les classes i pràctics amb la visita d’exemples construïts, sobre els següents aspectes bàsics de la bioarquitectura:

1. Disseny mitjançant la tècnica bioclimàtica com a estratègia per aconseguir edificis confortables aprofitant les potencialitats de l’entorn amb sistemes passius, reduint substancialment l’ús d’energia.

2. Disseny amb materials naturals i locals, introducció a diferents tècniques constructives. Coneixement de les propietats físiques d’aquests materials i de les solucions constructives, per tal de crear un entorn confortable i saludable, reduint les patologies a l’edificació, evitant els materials contaminants, reduint la petjada ecològica i minimitzant els residus.

3. El tractament adequat del cicle de l’aigua per reduir el seu consum mitjançant sistemes d’estalvi, reaprofitament d’aigües grises i captació d’aigües pluvials, així com la reintegració de l’aigua utilitzada en el medi mitjançant diferents solucions de filtres verds.

4. L’estalvi d’energia en tot el cicle de vida dels edificis: tan l’energia utilitzada en els processos de construcció i deconstrucció dels edificis com l’energia necessària pel funcionament dels edificis.


Informació addicional: Curs dirigit a professionals i al públic en general.
Qualsevol persona interessada en aprendre què vol dir un espai saludable i eficient, amb inquietuds de fer canvis cap a l’ecologia i la sostenibilitat i vulgui eines per fer-ho. Tècnics, estudiants i professionals del sector de la construcció i l’arquitectura, enginyeries vinculades a la construcció, tècnics de les administracions, promotors privats, constructors, professionals de la salut i de les ciències ambientals amb la sensibilitat i la voluntat d’incorporar nous paràmetres que puguin ampliar la seva visió.

El curs es desenvoluparà mitjançant sessions teòriques i sessions pràctiques. Les sessions teòriques consistiran en explicar les lliçons dels diferents temes a tractar, atendre les qüestions dels assistents i aportar informació per ampliar els coneixements. Les sessions pràctiques consistiran en visites a diferents edificis i obres o es puguin veure els resultats d’aplicar els conceptes teòrics explicats, posant especial èmfasi en com s’han de planificar i executar les diferents solucions. Es buscarà la implicació d’arquitectes, aparelladors, instal·ladors, constructors i empreses de materials de construcció per ampliar els coneixements i per poder fer petites pràctiques demostratives in situ que il·lustrin la utilització de diferents materials i solucions de bioconstrucció.
Els casos pràctics a visitar mostraran els següents aspectes:
Cicle de l’aigua: ús de pluvials i filtres verds.
Edifici de molt baix consum energètic: estratègies bioclimàtiques: aïllaments, ventilació, il·luminació, sistemes passius i actius de climatització. Incorporació de renovables en l’edificació.
Materials de bioconstrucció: materials locals d’origen natural, baixa emissivitat i saludables: estructura, revestiments, envolupants i acabats. Cicle de vida dels materials. Les 3 “R”: reciclatge, reutilització i recuperació en construcció.

S'han homologat 20 hores de formació permanent del professorat, per la D. G. de Formació Professional i Formació del Professorat


Preu d'inscripció: 60 euros


Enllaços Relacionats
Més informació
Programa del curs

Cursos

 
Coordinació: Dr. Antoni Picazo Muntaner, Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Dra. Maria Vives Gomila. Universitat de Barcelona. Institut Menorquí d’Estudis
Coordinació: Bartomeu Alorda Ladaria. Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Dr. Rafael Sospedra Roca, DIDPATRI. Carolina Desel González, Museu de Menorca
Coordinació: Jesús Cardona Pons, arquitecte, Institut Menorquí d'Estudis
Coordinació: Agustí Rodríguez Florit, Institut Menorquí d’Estudis, Agència Menorca Reserva de Biosfera
Coordinació: Dr. Mauro García Toro i Dra. Margalida Gili Planas, Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Elisa Bosch Donate. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears
 
 
Ho organitza:
Ajuntament de MaóCIMEUIBUBUOCIME    Xarxa Vives
© UIMIR - Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1