Cabecera
 

Presentació

Us presentem els cursos que constituiran l’essència de la vint-i-unena edició de la UIMIR durant l’any 2017. De gener a novembre es desenvoluparan vuit temes, seleccionats d’entre molts altres pel Comitè Acadèmic. Sortosament la combinació de propostes sorgides tant de les entitats presents en aquest comitè (Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis) com de la societat civil menorquina (CEP, GOB…) fa que calgui estudiar en profunditat nombroses propostes i deixar-ne per a l’any següent algunes que ja no tenen cabuda material durant el 2017.

Les qüestions relacionades amb l’àmbit de la salut, en el concepte més genèric del terme, concentren tres cursos, relacionats amb els trastorns dels aprenentatges, la depressió i el sòl pelvià. El dos darrers són apostes innovadores, mai no tractades des de la UIMIR, i esperem que tinguin l’acollida que es mereixen...

llegiu-ne més

 
Xarxes Socials
Coordinació: Dra. Maria Vives Gomila. Universitat de Barcelona. Institut Menorquí d’Estudis

Trastorns dels aprenentatges. Diagnòstic i tractament

Coordinació: Dra. Maria Vives Gomila. Universitat de Barcelona. Institut Menorquí d’Estudis


Professorat:
Dr. Josep Moya Ollé, Servei de Salut Mental del Parc Taulí. Observatori de Salut Mental de Catalunya. Fundació Catalana de Recerca i Avaluació de les Pràctiques Psicoanalítiques.

Dra. Montserrat Palau Pujol, Fundació d’Higiene Mental Orienta, expresidenta de l’Associació Catalana de Psicoterapeutes Psicoanalítics.

Dra. Maria Cristina Fabregà Colomer, Dept. d'Orientació Psicopedagògica ETP Clot de Barcelona. Servei de Psicologia i Psiquiatria de l'Hospital de Nens de Barcelona.


Lloc: Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis. Camí des Castell, 28. Maó

Dates i horari: 27 i 28 de gener de 2017

Idioma: Català


Objectius: L’objectiu general del curs consisteix a mostrar les bases neurològiques, biològiques, psicològiques, afectives i socials dels nens i preadolescents en relació amb els seus aprenentatges.

Els signes de risc que s’hi poden trobar, així com el diagnòstic i tractament de les alteracions i/o trastorns que s’observen en els casos estudiats.


Contingut/Programa:
Divendres, 27 de gener
16.00 – 16.15 h. Recepció dels participants i acte de benvinguda

16.15 – 18.15 h. I. Trastorns dels aprenentatges derivats de disfuncions emocionals
1. Procés psicoevolutiu del naixement a l’adolescència.
2. Punts d’ancoratge del procés generadors de trastorns d’aprenentatge.
3. Des dels punts de vista: sensorial, corporal, mental.
- La interrelacions entre ells.

18.15 – 18.30 h. Cafè – descans

18.30 – 20.30 h.
4. Indicacions de tractament psicoterapèutic per afrontar aquests tipus de trastorns.
5. Mesures preventives.
6. Estudi de casos pràctics.

Dissabte, 28 de gener
09.30 – 11.15 h. II.Trastorns dels aprenentatges observats a l’escola
1. Comprensió i abordatge dels trastorns d’aprenentatge des de l’escola. Una visió interdisciplinària.
2. Proposta de model del departament d’orientació.

11.15 – 11.30 h. Cafè – descans

11.30 – 14.00 h.
3. Des del model proposat aprofundiment en el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
3.1. Història/epidemiologia/clínica.
3.2. El TDAH en el moment actual.
3.3. Diagnòstic i tractament del TDAH.
3.3.1.Tractament del nen en l’àmbit familiar.
3.3.2.Tractament en l’àmbit escolar.
3.3.3. Abordatge social del nen amb TDAH

4. Proposta de millora des d’una visió biopsicosocial del TDAH.

16.00 – 18.15 h. III. Neuropsicologia infantil i trastorns d'aprenentatge
Nocions de neuropsicologia infantil: Principis que regeixen el desenvolupament (interacció genètica-ambient, primera infància, període preescolar, període escolar, adolescència).
Trastorns dels aprenentatges
- Trastorns de la lectura
- Trastorns de la parla
- Trastorns del càlcul
- Trastorns de l’expressió escrita

18.15 – 18.30 h. Cafè - descans

18.30 – 20.00 h.
Deficiència mental: concepte, causes (síndrome del cromosoma X fràgil, síndrome de Down, altres), tractament
Traumatisme cranial: clínica i tractament
Síndrome d’Asperger: clínica i tractament
Psicosi en la infància: clínica i tractament
Psicopatologia del fracàs escolar: rebuig escolar, desinterès escolar, inhibició escolar...


Descripció: El curs integra tres cursos que tenen per objectiu aprofundir en l'evolució de nens i preadolescents i adolescents en relació amb els seus aprenentatges.

- El primer curs té per objectiu mostrar les característiques del procés evolutiu del nen i preadolescent/adolescent, per tal de conèixer, a través d'una aproximació diagnòstica, els punts d'ancoratge generadors d’alteracions i poder efectuar les indicacions més oportunes de tractament.

- Els objectius del segon curs van orientats a obtenir una visió interdisciplinària, pedagògica i clínica, molt útil per ajudar a resoldre les dificultats que pugui presentar un alumne a l’escola i esdevenir un espai on poder prevenir, higienitzar, minimitzar i resoldre les dificultats observades.

- Finalment, el tercer curs té com a objectiu dotar els diferents professionals de les nocions de neuropsicologia infantil i d’adolescents que regeixen el desenvolupament des de la primera infància, per tal de poder detectar els trastorns d'aprenentatge i donar-hi tractament.


Informació addicional: La metodologia utilitzada permetrà mostrar el treball que es realitza des d’un departament d’orientació psicopedagògic dins l’escola; des dels centres de la Fundació Orienta i les clíniques i serveis de psiquiatria i psicologia de Barcelona.

S'utilitzarà la classe magistral i s'exemplificarà la teoria amb nombrosos casos pràctics, per a cada un dels quals s’aportarà un diagnòstic diferencial i la respectiva indicació de tractament.

S'han homologat 12 hores de formació permanent del professorat, per la D. G. de Formació Professional i Formació del Professorat


Preu d'inscripció: 30 euros


Enllaços Relacionats
Més informació
Programa del curs

Cursos

 
Coordinació: Dr. Antoni Picazo Muntaner, Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Dra. Maria Vives Gomila. Universitat de Barcelona. Institut Menorquí d’Estudis
Coordinació: Bartomeu Alorda Ladaria. Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Dr. Rafael Sospedra Roca, DIDPATRI. Carolina Desel González, Museu de Menorca
Coordinació: Jesús Cardona Pons, arquitecte, Institut Menorquí d'Estudis
Coordinació: Agustí Rodríguez Florit, Institut Menorquí d’Estudis, Agència Menorca Reserva de Biosfera
Coordinació: Dr. Mauro García Toro i Dra. Margalida Gili Planas, Universitat de les Illes Balears
Coordinació: Elisa Bosch Donate. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears
 
 
Ho organitza:
Ajuntament de MaóCIMEUIBUBUOCIME    Xarxa Vives
© UIMIR - Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1